Slide Slide Slide HAF design and construction department

درباره ما

هف بنا دارد ” هویت فاخر ” را با تاثیرپذیری از هنر دیر پای فرهنگ ایرانی در طراحی و ساخت محصولات دکوراتیو خانگی به کار گیرد.

مجموعه گرداوری شده میزهایی است که با الهام از عناصر معماری ایرانی طراحی و ساخته شده است. نوآوری در بستر فرهنگ ایرانی و تولید، با کیفیت جهانی خواسته پدیدآورندگان این مجموعه است.

طراحی محصولات پیش روی به کوشش علی شریفی امید صورت گرفته و ساخت وتولید آنها در کارگاه گروه هف انجام پذیرفته است.

هف در شروع یک راه طولانی است و امیدوار است از حمایت هنرمندان و هنر دوستان ایرانی بهره مند گردد.

محصولات ما

هویت فاخر

جدیدترین رویدادها و مقالات

فهرست
درخواست